• Telefon:
    +385 23 689 063

  • Lokacija:
    Stjepana Radića C-12,
    23450 Obrovac

Čuvajmo okoliš zajedno

Održavanje čistoće i odvoz komunalnog otpada na području Grada Obrovca

Čuvajmo okoliš zajedno!

Dobro došli na Internet stranice komunalnog poduzeća INFRA-GRAD d.o.o. koji obavlja održavanje čistoće i odvoz komunalnog otpada na području Grada Obrovca.

KOMUNALNI OTPAD

Komunalni otpad u smislu odredbi Zakona o otpadu je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i otpad koji je po svom sastavu sličan otpadu iz kućanstva.

SAZNAJ VIŠE
ODRŽAVANJE ČISTOĆE

Infra-grad je obavezan održavati čistoću, postavljati dovoljan broj posuda za sakupljanje komunalnog otpada (kontejnera) i održavati u ispravnom stanju na način da ih po potrebi popravlja ili zamjenjuje novim.

SAZNAJ VIŠE
ODVOZ OTPADA

Infra-grad je dužan osigurati odvoz komunalnog otpada specijaliziranim vozilima za tu namjenu, a u područjima i ulicama u kojima nije moguć odvoz otpada dužan je odvesti komunalni otpad s najbliže lokacije na koje vozila mogu pristupiti.

SAZNAJ VIŠE
NAPOMENA

U komunalni otpad ne spada industrijski otpad, ambalažni otpad, električni i elektronički otpad, te otpadna vozila i otpadne gume.

SAZNAJ VIŠE

Obavijesti