• Telefon:
    +385 23 689 063

  • Lokacija:
    Stjepana Radića C-12,
    23450 Obrovac

Obavijesti

01.02.2018.

OBAVIJEST

 

 

Obavještavamo  sve  korisnike naših usluga   da smo  u skladu s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i "Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom "( NN 50/17 ) u Obrovcu  postavili  spremnike  za  odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Molimo  sve korisnike da  spremnike  koriste  prema natpisu  na njima i to:

 

1.MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

2.POLIMERNI OTPAD (PLASTIKA)

3.PAPIR I KARTON

4.STAKLO