• Telefon:
    +385 23 689 063

  • Lokacija:
    Stjepana Radića C-12,
    23450 Obrovac

Obavijesti

01.02.2018.

OBAVIJEST (SVIM TRGOVINAMA)

 

 

                                                                                                                                SVIM TRGOVINAMA

 

Temeljem Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom   koju je donijela Vlada RH , obavještavamo  Vas  da je uredbom propisan način pružanja javne usluge , način gospodarenja komunalnim otpadom  u vezi s javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada i bio razgradivog komunalnog otpada . Ovim  putem Vas obavještavamo da  otpadni papir i karton NE SMIJETE odlagati  u kontejnere  za  miješani komunalni otpad .

ODVOJENO PRIKUPLJANJE  OTPADNOG PAPIRA I KARTONA  VRŠIT  ĆEMO  SVAKE  SRIJEDE   U  VREMENU  OD   7-12 SATI  POČEVŠI OD  1. VELjAČE 2018.

Molimo  Vas  da  prilikom  preuzimanja  otpadni  papir i karton  budu  složeni , posebno  se to odnosi  na kartonske kutije koje moraju biti  rastavljene  i složene  zbog  svog volumena.