• Telefon:
    +385 23 689 063

  • Lokacija:
    Stjepana Radića C-12,
    23450 Obrovac

Impressum

Infra-Grad d.o.o.
društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu

Adresa: Stjepana Radića C-12, 23450 Obrovac
MBS: 060098634
OIB: 44498287115

ŽIRO RAČUN: HR7924810001128003246 (Kreditna banka Zagreb d.d.)

Osnivač/član društva: Grad Obrovac

Članovi nadzornog odbora: Mario Vrkić, Šime Perica, Damir Župan, Milan Zelić, Milorad Oluić
Član uprave/osoba ovlaštena za zastupanje: Mate Karamarko, direktor
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna