• Telefon:
  +385 23 689 063

 • Lokacija:
  Stjepana Radića C-12,
  23450 Obrovac

Usluge

Korisnici i plaćanje održavanja čistoće

Usluga održavanja čistoće naplaćuje se:
- za korisnike usluga u obiteljskim kućama i stanovima obračunava se fiksna cijena (26,00 kn + pdv) zakupljenog volumena koji u sebi sadrži cijenu hladnog pogona i deponiranja komunalnog otpada, te varijabilni dio računa u iznosu od 5,00 kn + pdv po članu obitelji
- sezonskim korisnicima u vikendicama obračunava se fiksni dio računa u iznosu od 26,00 kn + pdv, odnosno volumen prostora kroz cijelu godinu, dok se odvoz otpada po članu obitelji u visini od 5,00 kn + pdv obračunava u razdoblju od 01.07.- 30.09. tekuće godine, kada je povećan broj članova i gostiju u kućama za odmor.

 • Komunalni otpad

  Komunalni otpad u smislu odredbi Zakona o otpadu je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i otpad koji je po svom sastavu sličan otpadu iz kućanstva.

 • Napomena

  U komunalni otpad ne spada industrijski otpad, ambalažni otpad, električni i elektronički otpad, te otpadna vozila i otpadne gume.

 • Održavanje čistoće

  Infra-grad je obavezan održavati čistoću, postavljati dovoljan broj posuda za sakupljanje komunalnog otpada (kontejnera) i održavati u ispravnom stanju na način da ih po potrebi popravlja ili zamjenjuje novim.

 • Odvoz otpada

  Infra-grad je dužan osigurati odvoz komunalnog otpada specijaliziranim vozilima za tu namjenu, a u područjima i ulicama u kojima nije moguć odvoz otpada dužan je odvesti komunalni otpad s najbliže lokacije na koje vozila mogu pristupiti.

Minimizirajte otpad i
povećajte učinkovitost

Čuvajmo okoliš zajedno

O nama

KOMUNALNO PODUZEĆE

INFRA-GRAD d.o.o. obavlja održavanje čistoće na području Grada Obrovca, te je obavezan osigurati odvoz komunalnog otpada za sve građevine koje proizvode komunalni otpad na svim područjima Grada Obrovca.

Odvoz komunalnog otpada obavlja se po Planu čiji sastavni dio čini dinamika odvoza glomaznog otpada iz kućanstva.

Intenzitet organiziranog odvoza komunalnog otpada na pojedinom području prilagođava se potrebama, na način da broj postavljenih posuda za otpad bude dovoljan za prihvat komunalnog otpada iz svih građevina za koje su namijenjene u intervalu između dva pražnjenja tih posuda.

SAZNAJ VIŠE